Люба Аладжем

За мен

Здравей!
Аз съм Люба...

Странно е, че човек постоянно говори за себе си, а когато го попитат „Кажи нещо за себе си?“ настъпва едно чудене.

А тъй като сега се запознаваме, е редно да разкажа нещо за мен. Опитвам се да не слагам граници на въображението и мечтите си.

С всеки избор, който правя, се стремя да отварям повече пътища пред мен, а не да затварям. Малко неща могат да те покажат истински, без да променят нещо, повлияно от обстоятелства, хора, обстановка. Именно затова, за мен писането е най-личното нещо, което мога да подаря на хората. То е близост и споделяне, които малко срещи и моменти, могат да сбъднат.

Надявам се, книгите ми да Ви харесат. Всяка дума в тях е следа от душата ми.

С цялата ми любов: Люба

Повече за книгата

Любов'на работа

Диана Янкулова:

Чрез преувеличаване на определени теми и черти от характерите на героите, създавайки по този начин комичното и разсмивайки читателя, книгата неочаквано му поднася нещо стойностно за сериозните неща в живота.

Истинските ценности остават непроменими – любовта, семейството, децата, топлотата на отношенията – и чрез пародията достигат по интересен и истински забавен и лек начин до читателя. В разказите са приложени буквалните значения на думите, като по този начин биват изтръскани от наслоените върху тях смисли. Всичко е наистина неочаквано за читателя,

който е свикнал с тежестта на метафорите в художествения стил. През пародията се прокрадва и истинската дълбочина, темите за „изкачването“, покоряването, преодоляването на себе си, подмолните пропасти вътре в нас.

Корица и илюстрации: Петя Константинова
Превод на английски: Мариана Христова.

Други мои книги:

Книгата "Приказки в морето на знанията" е посветена на всички малки и големи изследователи, тръгнали по най-вълнуващият път – към себе си!

Интересното при знанието е, че ти не знаеш за него преди да го откриеш. То е всичко ново, неизвестно, неоткрито. То е всичко, което можеш и което не можеш, което познаваш и не познаваш.

Вълнуващо, нали?

Моята пъва книга